Pro studenty

Témata závěrečných prací

Bakalářské práce

 • Zkoumání povrchového bariérového výboje generovaného z hladiny kapalné elektrody
  (školitel: Oleksandr Galmiz)
 • Studium nových materiálů pro moderní flexibilní elektroniku (školitel: Tomáš Homola)
 • Příprava nanovláken pomocí elektrospinningu a jejich úprava pomocí plazmatu (školitel: David Pavliňák)
 • Aplikace atmosferického plazmatu pro depozici tenkých ALD vrstev
  (školitel: Richard Krumpolec)
 • Studium růstu tenkých ALD vrstev halidů mědi na plazmatem modifikovaných flexibilních polymerních substrátech pro ultrafialovou optoelektroniku (školitel: Richard Krumpolec)
 • Studium efektu stárnutí plazmové úpravy polymerních materiálu (školitel: Jakub Kelar)
 • Studium vlivu dielektrických barierových výbojů na polymero-kovové sendvičové materiály (školitel: Jakub Kelar)

Diplomové práce

 • Studium nových materiálů pro moderní flexibilní elektroniku (školitel: Tomáš Homola)
 • Zkoumání povrchového bariérového výboje generovaného z hladiny kapalné elektrody (školitel: Oleksandr Galmiz)
 • Příprava nanovláken pomocí elektrospinningu a jejich úprava pomocí plazmatu (školitel: David Pavliňák)
 • Povrchová úprava materiálů pro mikrufluidické systémy plazmatem buzeném při atmosférickém tlaku (školitel: Richard Krumpolec)

Disertační práce

V případě, že jste si žádné téma nevybrali, případně máte vlastní nápad, neváhejte nás kontaktovat.

Obhájené práce (absolventi)

2020

2019

2018

2017

2016

2015