Výzkumná skupina
Plazmové nanotechnologie a bioaplikace

Ústav fyzikální elektroniky, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita

Náš výzkum

Aktuality

Všechny aktuality