Výzkumná skupina
Plazma pro nanotechnologie a bioaplikace

Ústav fyzikální elektroniky, Přírodovědecká fakulta, Masarykova Univerzita

Náš výzkum

Aktuality

Všechny aktuality