Spolupráce s firmami

Polartherm GmbH

Grossenhain, Německo
Firma se zabývá výrobou plochého skla.

Semo a.s.

Smržice, ČR
Firma se zabývá produkcí osiv a jejich šlechtěním.

Tonak a.s.

Nový Jičín, ČR
Firma se zabývá výrobou plstěných klobouků.

Sefar AG

Heiden, Švýcarsko
Firma se zabývá výrobou filtračních materiálů.

VIPO a.s.

Partizánske, Slovensko
Firma se zabývá výzkumem a vývojem v oblasti gumárenských technologií.

Effetec s.r.o.

Olomouc, ČR
Firma se zabývá výrobou velkoformátových UV tiskáren pro potisk skla.

Crown Van Gelder (CVG)

Velsen-Noord, Holandsko
Firma se zabývá výrobou speciálních typů papíru.

Výzkumné instituce

Řešené projekty

Centrum výzkumu a vývoje plazmatu a nanotechnologických povrchových úprav (LM2018097)
Řešitel na MU: prof. RNDr. Mirko Černák, CSc.
Období řešení:
3/2019 — 12/2022
Investor/Program:
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR / Velké infrastruktury pro výzkum, vývoj a inovace
Zvýšení kvality velkoplošného UV digitálního tisku atmosférickým plazmatem (FV40114)
Řešitel na MU: Ing. Miroslav Zemánek, Ph.D.
Období řešení:
5/2019 — 4/2022
Investor/Program:
Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR / TRIO
Plasma engineering of nanostructured coatings for next-generation flexible materials (GJ19-14770Y)
Řešitel na MU: doc. RNDr. Tomáš Homola, PhD.
Období řešení:
1/2019 — 12/2021
Investor/Program:
Grantová agentura ČR / Juniorské granty
Národní centrum kompetence pro materiály, pokročilé technologie, povlakování a jejich aplikace (TN01000038)
Řešitel na MU: prof. RNDr. Mirko Černák, CSc.
Období řešení:
1/2019 — 12/2020
Investor/Program:
Technologická agentura ČR / Národní centra kompetence 1
Ohebné keramické substráty s optimalizovanými elektrickými vlastnostmi (GA18-05478S)
Řešitel na MU: prof. RNDr. Mirko Černák, CSc.
Období řešení:
1/2018 — 12/2020
Investor/Program:
Grantová agentura ČR / Standardní projekty
Komercializace redukčního plazmatu generovaného při atmosférickém tlaku pro in-line průmyslné aplikace (TJ01000327)
Řešitel na MU: RNDr. Richard Krumpolec, PhD.
Období řešení:
1/2018 — 12/2019
Investor/Program:
Technologická agentura ČR / ZÉTA
Optimalizace plazmové úpravy obalových materiálů používaných v masném průmyslu vedoucí ke zlepšení jejich adhezních vlastností (MUNI/31/63965/2018)
Řešitel na MU: doc. Mgr. Dušan Kováčik, Ph.D.
Období řešení:
7/2018 — 6/2019
Investor/Program:
Masarykova univerzita / Interní projekty CTT
Ověření technologie pro generaci plazmatem aktivované páry (MUNI/31/60508/2018)
Řešitel na MU: RNDr. Richard Krumpolec, PhD.
Období řešení:
3/2018 — 5/2019
Investor/Program:
Masarykova univerzita / Interní projekty CTT
Alternativní metody zpracování skla využívající plazmatu generovaného za atmosférického tlaku (CZ.01.1.02/0.0/0.0/16_053/0007132)
Řešitel na MU: prof. RNDr. Mirko Černák, CSc.
Období řešení:
10/2016 — 9/2019
Investor/Program:
Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR / Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Glass modification by areal plasma for paintings or coatings (54344)
Řešitel na MU: prof. RNDr. Mirko Černák, CSc.
Období řešení:
10/2016 — 9/2019
Investor/Program:
Jiná zahraniční nadace/fond / IraSME
Rozvoj centra pro nízkonákladové plazmové a nanotechnologické povrchové úpravy (LO1411)
Řešitel na MU: prof. RNDr. Mirko Černák, CSc.
Období řešení:
1/2015 — 12/2019
Investor/Program:
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR / Národní program udržitelnosti I (LO)
UVIHOPE Ultrafialová halogenidová optoelektronika (GA17-02328S)
Řešitel na MU: David Campbell Cameron, B.Sc., PhD.
Období řešení:
1/2017 — 12/2019
Investor/Program:
Grantová agentura ČR / Standardní projekty
Vliv ošetření osiva plazmatem na prašnost mořeného osiva (TJ01000349)
Řešitel na MU: Mgr. Vlasta Štěpánová, Ph.D.
Období řešení:
1/2018 — 12/2019
Investor/Program:
Technologická agentura ČR / ZÉTA
Využití progresivních depozičních a opracovacích technik při výrobě fotonických zařízení (MUNI/31/60478/2018)
Řešitel na MU: doc. RNDr. Tomáš Homola, PhD.
Období řešení:
1/2018 — 12/2019
Investor/Program:
Masarykova univerzita / Interní projekty CTT
Nízkoteplotní úprava perovskitových vrstev plazmatem (MUNI/E/0583/2018)
Řešitel na MU: doc. RNDr. Tomáš Homola, PhD.
Období řešení:
5/2018 — 4/2019
Investor/Program:
Masarykova univerzita / Grantová agentura MU