Spolupráce s firmami

Polartherm GmbH

Grossenhain, Německo
Firma je předním výrobcem plochého velkoformátového skla.

Bez popisku

Crown Van Gelder (CVG)

Velsen-Noord, Holandsko
Firma se zabývá výrobou speciálních typů papíru.

Bez popisku

Coating Plasma Innovation (CPI)

Fuveau, Francie
Roll-to-roll plazmová úprava za atmosférického tlaku v průmyslovém měřítku.

Bez popisku

Nanize AS

Narvik, Norsko
Příprava trvanlivých a funkčních povlaků, zejména superhydrofobních vrstev.

Bez popisku

VIPO a.s.

Partizánske, Slovensko
Výzkum a vývoj v oblasti gumárenských technologií.

Bez popisku

Vegum a.s.

Dolné Vestenice, Slovensko​
Firma vyrábí gumové výrobky a gumárenské směsi.

Bez popisku

IKATES, s.r.o

Teplice, ČR​
Zkušební laboratoř fyzikálních a mechanických vlastností skla včetně certifikace.

Bez popisku

OGB s.r.o.

Velemín, ČR
Firma vyrábějící stavební a interiérové sklo.

Bez popisku

ROPLASS s.r.o.

Brno, ČR​
Spin-off firma MU zaměřující se na komercializaci generátorů plazmatu za atmosférického tlaku vyvinutých v rámci centra CEPLANT.

Bez popisku

Tonak a.s.

Nový Jičín, ČR
Jeden z největších a nejvlivnějších světových výrobců pokrývek hlavy specializující se na plstěné klobouky.

Bez popisku

Semo a.s.

Smržice, ČR
Firma se zabývá produkcí osiv a jejich šlechtěním.

Bez popisku

Effetec s.r.o.

Čelechovice na Hané, ČR
Firma se specializuje na výrobu velkoformátových UV tiskáren pro potisk skla.

Bez popisku

NAFIGATE​ Corporation a.s.

Praha, ČR
Zaměřuje se na vývoj a výrobu nové generace nanovlákenných membrán pro technologie čištění vody a vzduchu, textilní průmysl či kosmetiku.

Bez popisku

ČEGAN s.r.o.

Šlapanice, ČR
Firma vyrábí díly pro automobilový a elektrotechnický průmysl.

Bez popisku

Výzkumné instituce

Řešené projekty

Beyond 27% perovksite solar cells: A deep study based on in-situ charge dynamics and crystal growth kinetics (9F23003)
Řešitel na MU: doc. RNDr. Tomáš Homola, PhD.
Období řešení:
10/2023 — 9/2026
Investor/Program:
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Development of materials for high-pressure ammunition (TN02000069/002)
Řešitel na MU: doc. Mgr. Dušan Kováčik, Ph.D.
Období řešení:
10/2023 — 4/2026
Investor/Program:
Technologická agentura ČR / Národní centra kompetence 2
Povrchová úprava skla a její vliv na spolehlivost lepených spojů pro skleněné konstrukce za zvýšené teploty (GA23-06016S)
Řešitel na MU: prof. RNDr. Mirko Černák, CSc.
Období řešení:
1/2023 — 12/2025
Investor/Program:
Grantová agentura ČR / Standardní projekty
Pokročilé tenkovrstvé fotokatalyzátory na bázi grafitického karbon nitridu
Řešitel na MU: doc. RNDr. Tomáš Homola, PhD.
Období řešení:
1/2023 — 12/2025
Investor/Program:
Grantová agentura ČR / Standardní projekty
Funkcionalizace vláken plazmatem-asistovanou depozicí vrstev za atmosférického tlaku a pokročilá analýza tloušťky vrstvy spektroskopií laserem buzeného plazmatu (8J23DE002)
Řešitel na MU: RNDr. Zlata Kelar Tučeková, PhD.
Období řešení:
1/2023 — 12/2024
Investor/Program:
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR / Aktivita MOBILITY
Atmospheric-pressure plasma-assisted immobilization of hyaluronic acid on poly(lactic) acid nonwoven fabric (MUNI/R/1241/2022)
Řešitel na MU: Mgr. Dana Skácelová, Ph.D.
Období řešení:
1/2023 — 12/2024
Investor/Program:
Masarykova univerzita / Grantová agentura MU / CAREER RESTART
Sintering of nanoparticle coatings by atmospheric pressure plasma (SintAPP)
Řešitel na MU: Mgr. Július Vida
Období řešení:
1/2022 — 12/2022
Investor/Program:
Masarykova univerzita / Interní grantová agentura MU
Superhydrofobní povrchy vytvořené atmosférickým plazmatem (8J22AT002)
Řešitel na MU: doc. RNDr. Tomáš Homola, PhD.
Období řešení:
1/2022 — 12/2023
Investor/Program:
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR / Aktivita MOBILITY
Zvýšení efektivity výroby a zlepšení bezpečnostních vlastností skel laminovaných ionoplastovou fólií určených pro použití ve stavebnictví (FW03010109)
Řešitel na MU: prof. RNDr. Mirko Černák, CSc.
Období řešení:
2/2021 — 12/2022
Investor/Program:
Technologická agentura ČR / TREND
Zařízení pro přípravu a plazmovou modifikaci aerogelů na bázi redukovaného grafen oxidu (MUNI/31/03202005/2020)
Řešitel na MU: RNDr. Richard Krumpolec, PhD.
Období řešení:
10/2020 — 3/2022
Investor/Program:
Masarykova univerzita / Interní projekty CTT
In-line plasma technology for a large throughput manufacturing of advanced nanofiber-based filter fabrics (Plasma Nanotex)
Řešitel na MU: prof. RNDr. Mirko Černák, CSc.
Období řešení:
9/2020 — 11/2021
Investor/Program:
Evropská unie / Jiné dotační projekty
Optimalizácia generácie plazmou aktivovaného média s vysokým obsahom ozónu a peroxidu vodíka pri dekontaminácii teplocitlivých materiálov (TJ04000329)
Řešitel na MU: RNDr. Zlata Kelar Tučeková, PhD.
Období řešení:
7/2020 - 6/2022
Investor/Program:
Technologická agentura ČR / ZÉTA
Plazmatem asistovaná úprava nanovláken pro filtrační účely (MUNI/31/02202002/2020)
Řešitel na MU: Mgr. David Pavliňák, Ph.D.
Období řešení:
5/2020 — 4/2021
Investor/Program:
Masarykova univerzita / Interní projekty CTT
Roll-to-roll plazmový modul pro kontinuální povrchovou modifikaci flexibilních fotonických vrstev (MUNI/31/01202004/2020)
Řešitel na MU: doc. RNDr. Tomáš Homola, PhD.
Období řešení:
4/2020 - 12/2020
Investor/Program:
Masarykova univerzita / Interní projekty CTT
Zvýšení kvality velkoplošného UV digitálního tisku atmosférickým plazmatem (FV40114)
Řešitel na MU: Ing. Miroslav Zemánek, Ph.D.; doc. Mgr. Dušan Kováčik, Ph.D.
Období řešení:
5/2019 — 4/2022
Investor/Program:
Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR / TRIO
Centrum výzkumu a vývoje plazmatu a nanotechnologických povrchových úprav (LM2018097)
Řešitel na MU: prof. RNDr. Mirko Černák, CSc.
Období řešení:
3/2019 — 12/2022
Investor/Program:
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR / Velké infrastruktury pro výzkum, vývoj a inovace
Plasma engineering of nanostructured coatings for next-generation flexible materials (GJ19-14770Y)
Řešitel na MU: doc. RNDr. Tomáš Homola, PhD.
Období řešení:
1/2019 — 12/2021
Investor/Program:
Grantová agentura ČR / Juniorské granty
Národní centrum kompetence pro materiály, pokročilé technologie, povlakování a jejich aplikace (TN01000038)
Řešitel na MU: prof. RNDr. Mirko Černák, CSc.
Období řešení:
1/2019 — 12/2020
Investor/Program:
Technologická agentura ČR / Národní centra kompetence 1
Optimalizace plazmové úpravy obalových materiálů používaných v masném průmyslu vedoucí ke zlepšení jejich adhezních vlastností (MUNI/31/63965/2018)
Řešitel na MU: doc. Mgr. Dušan Kováčik, Ph.D.
Období řešení:
7/2018 — 6/2019
Investor/Program:
Masarykova univerzita / Interní projekty CTT
Nízkoteplotní úprava perovskitových vrstev plazmatem (MUNI/E/0583/2018)
Řešitel na MU: doc. RNDr. Tomáš Homola, PhD.
Období řešení:
5/2018 — 4/2019
Investor/Program:
Masarykova univerzita / Grantová agentura MU
Ověření technologie pro generaci plazmatem aktivované páry (MUNI/31/60508/2018)
Řešitel na MU: RNDr. Richard Krumpolec, PhD.
Období řešení:
3/2018 — 5/2019
Investor/Program:
Masarykova univerzita / Interní projekty CTT
Ohebné keramické substráty s optimalizovanými elektrickými vlastnostmi (GA18-05478S)
Řešitel na MU: prof. RNDr. Mirko Černák, CSc.
Období řešení:
1/2018 — 12/2020
Investor/Program:
Grantová agentura ČR / Standardní projekty
Komercializace redukčního plazmatu generovaného při atmosférickém tlaku pro in-line průmyslné aplikace (TJ01000327)
Řešitel na MU: RNDr. Richard Krumpolec, PhD.
Období řešení:
1/2018 — 12/2019
Investor/Program:
Technologická agentura ČR / ZÉTA
Vliv ošetření osiva plazmatem na prašnost mořeného osiva (TJ01000349)
Řešitel na MU: Mgr. Vlasta Štěpánová, Ph.D.
Období řešení:
1/2018 — 12/2019
Investor/Program:
Technologická agentura ČR / ZÉTA
Využití progresivních depozičních a opracovacích technik při výrobě fotonických zařízení (MUNI/31/60478/2018)
Řešitel na MU: doc. RNDr. Tomáš Homola, PhD.
Období řešení:
1/2018 — 12/2019
Investor/Program:
Masarykova univerzita / Interní projekty CTT
UVIHOPE Ultrafialová halogenidová optoelektronika (GA17-02328S)
Řešitel na MU: David Campbell Cameron, B.Sc., PhD.
Období řešení:
1/2017 — 12/2019
Investor/Program:
Grantová agentura ČR / Standardní projekty
Alternativní metody zpracování skla využívající plazmatu generovaného za atmosférického tlaku (CZ.01.1.02/0.0/0.0/16_053/0007132)
Řešitel na MU: prof. RNDr. Mirko Černák, CSc.
Období řešení:
10/2016 — 9/2019
Investor/Program:
Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR / Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Glass modification by areal plasma for paintings or coatings (54344)
Řešitel na MU: prof. RNDr. Mirko Černák, CSc.
Období řešení:
10/2016 — 9/2019
Investor/Program:
Jiná zahraniční nadace/fond / IraSME
Rozvoj centra pro nízkonákladové plazmové a nanotechnologické povrchové úpravy (LO1411)
Řešitel na MU: prof. RNDr. Mirko Černák, CSc.
Období řešení:
1/2015 — 12/2019
Investor/Program:
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR / Národní program udržitelnosti I (LO)

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info