Workshop Telč 2019

11. 12. 2019

Ve dnech 8.10. prosince 2019 jsme v krásném prostředí Univerzitního centra Telč uspořádali workshop naší výzkumné skupiny. Akce se kromě výzkumníků a doktorandů z Ústavu fyzikální elektroniky Přírodovědecké fakulty MU zúčastnili i kolegové z Katedry experimentální fyziky, Fakulty matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislavě. Cílem workshopu bylo sdílení nových poznatků v oblastech fyziky plazmatu, fyziky elektrických výbojů a plazmové chemie. K této příležitosti jsme prostřednictvím vydavatelství Munipress vydali sborník abstraktů, který je dostupný na portálu Munispace. Během akce zaznělo 21 přednášek, které byly rozděleny do pěti tematických sekcí: Povrchové úpravy; Flexibilní elektronika; Plazmové výboje a zdroje; Bioaplikace; a Nové materiály & Nové výzvy. Workshop hodnotíme jako přínosný a doufáme, že ho v příštím roce zopakujeme a stane se z něj příjemná tradice.

Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info