Zahraniční stáž je zkušenost k nezaplacení

Doktorandy Júliuse ViduFrantiška Zažímala spojuje nejen společný školitel, doc. Tomáš Homola, a stejná kancelář, ale i fakt, že v nedávné době absolvovali zahraniční stáž. Oba ji navíc absolvovali na výzkumné instituci, se kterou spolupráce nově vznikla, takže neměli úplně „prošlapanou cestičku“, ale naopak šanci vybudovat nové kontakty a dát o sobě vědět. Oběma jsem položila několik otázek, aby nám přiblížili přínosy stáže a jak prožívali půlroční pobyt v zahraničí.

31. 3. 2023 Vlasta Štěpánová

Mgr. František Zažímal studuje 2. ročník doktorského programu Fyzika se specializací na Fyziku plazmatu. V akademickém roce 2022/2023 vyjel na zahraniční stáž do Kuopia, kde strávil 6 měsíců ve Fine Particle and Aerosol Technology Laboratory (FINE) na University of Eastern Finland. Ve své doktorské práci se věnuje především výzkumu fotokatalytických nanomateriálů použitých pro čištění nebo úpravu vody.​

​​Co vás na zahraniční instituci nejvíce překvapilo, pozitivně i negativně?
Po příjezdu na instituci jsem s překvapením registroval kvalitu zázemí univerzity. Vybavení laboratoří bylo velmi bohaté, k dispozici jsem měl všechny analytické přístroje na jediném podlaží. Příjemné též bylo, že jakýkoliv laboratorní materiál bylo možné zakoupit v obchodě, který byl taktéž součástí univerzity. Kromě vysoké kvality pracovního zázemí byla také univerzita nadstandardně vybavena pro sportovní aktivity – k dispozici byly za symbolický poplatek sportovní kurzy, posilovny, tělocvičny, bazény a samozřejmě sauny. Velmi reprezentativní byl univerzitní bufet nebo kavárna, kam bylo kromě obědů možné zajít i na snídani. Obecně byl na univerzitě kladen velký důraz na mimopracovní aktivity. Negativní zkušeností byla delší doba vyřizování administrativních náležitostí.

Jaký byl váš běžný pracovní týden?
Prováděl jsem fotokatalytické experimenty pod UV a viditelným světlem s různými materiály ve formě vrstev a nanoprášků. Testovali jsme různé polutanty od organických kyselin až po různá léčiva. Prováděl jsem analýzy výsledků řadou fyzikálních a chemických metod.

Jaká byla atmosféra ve skupině ve srovnání s vaší domovskou institucí?
Byť jsem pracoval většinu času samostatně, v případě problémů mi byli vždy kolegové ochotní pomoci, pokud bylo třeba. Občas však docházelo k jazykovým a kulturním nedorozuměním. Celkově se mi ale atmosféra skupiny více líbí u nás, protože ji vnímám jako více přátelskou a otevřenou.

Co jste si ze stáže odnesl jako „take-home message“?
Místo slova „zvláštní“ jsem začal používat slovo „jiný“. Zlepšil jsem plánování pracovních aktivit a uvědomil jsem si, že je velmi důležité správně rozdělovat dny na pracovní a volnočasovou část.

Jak naložíte se získanými výsledky?
Po dalším výzkumu bychom výsledky chtěli publikovat v kvalitním vědeckém časopise a prezentovat na konferencích.

Plánujete ve spolupráci s touto zahraniční institucí pokračovat?
Ano, byl jsem pozván pracovat tam znovu. Se skupinou jsme stále v kontaktu a spolupracujeme na analýze výsledků.

Jak hodnotíte několikaměsíční pobyt v cizí zemi, jaký byl váš největší „nevědecký zážitek“?
Zážitků mimo univerzitu mám nepřeberné množství. Většina z nich se váže na poznání nových přátel z různých koutů světa. Osobně ale nejintenzivněji vzpomínám na moment, kdy jsem poprvé v životě spatřil polární záři.


Mgr. Július Vida studuje 4. ročník doktorského programu Fyzika se specializací na Fyziku plazmatu. Ve školním roce 2022/2023 vyjel na zahraniční stáž do Berlína, kde strávil 6 měsíců v Hybrid Devices Group na Humboldt Universität. Ve své doktorské práci se zaměřuje na modifikaci povrchů a rozhraní tištěných funkčních vrstev pomocí atmosférického plazmatu. Je úspěšným držitelem grantu Brno Ph.D. Talent 2019/2020.

​​Co vás na zahraniční instituci nejvíce překvapilo, pozitivně i negativně?
Největším pozitivním překvapením byla rychlost, s jakou mě zaškolili do práce. Prakticky do dvou dní jsem absolvoval všechny školení bezpečnosti při práci. Celkově velice pozitivně hodnotím podporu, které se mi jako výzkumníkovi dostalo.
Pokud jde o negativa, tak ta se hledají těžko. Největší problémy jsem měl s hledáním ubytování a cenou ubytování, to se ale od metropole jako je Berlín dalo očekávat.

Jaký byl váš běžný pracovní týden?
Můj typický pracovní týden byl velmi strukturovaný, s vyvážením experimentální práce v laboratoři a analýzy a interpretace dat. Také probíhaly pravidelné schůzky s mým školitelem a dalšími členy výzkumné skupiny k diskusi o postupu a řešení případných problémů.

Jaká byla atmosféra ve skupině ve srovnání s vaší domovskou institucí?
Atmosféra ve výzkumné skupině v Berlíně byla více kolaborativní a týmově orientovaná. Byl kladen silný důraz na komunikaci a sdílení nápadů, což umožnilo efektivnější práci a rychlejší řešení problému.

Co jste si ze stáže odnesl jako „take-home message“?
Mým "take-home message" z praxe byla důležitost spolupráce a kvalitního managementu. Také to ve mě posílilo hodnotu komunikace a týmové práce při dosahování výzkumných cílů.

Jak naložíte se získanými výsledky?
Plánuji použít výsledky svého výzkumu na stáži k dokončení mé disertační práce. Plánujeme též publikovat naše výsledky.

Plánujete ve spolupráci s touto zahraniční institucí pokračovat?
Získání nových kontaktů v tak ekonomicky významné zemi jako je Německo bylo pro mě hlavním cílem před odjezdem na stáž. Vztahů, které vznikly, si velice vážím a plánuji nadále spolupracovat s kolegy z Berlína, potenciálně na budoucích výzkumných projektech nebo společných experimentech.

Jak hodnotíte několikaměsíční pobyt v cizí zemi, jaký byl váš největší „nevědecký zážitek“?
Celkově hodnotím pobyt nadmíru pozitivně. Jsem rád, že jsem se rozhodl vycestovat až na půl roku a podařilo se mi ze stáže vytěžit maximum. Berlín je největší město, v kterém jsem strávil delší dobu a bylo úžasné poznávat kulturní rozdíly mezi jednotlivým městskými částmi, které často připomínaly samostatná města ve městě. Velice mě bavilo se o víkendech procházet ulicemi Berlína a pozorovat jedinečnou atmosféru, která vznikla soužitím všech kultur z celého světa na jednom místě.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info